Cao PAWW voor werknemers

Nieuwe uitkeringsregeling voor medewerkers

Voor werknemers uit de slagersbranche wordt een geheel nieuwe cao afgesloten waarin een aanvullende uitkering is geregeld om de verkorting van de duur en de opbouw van de WW-uitkeringen en de loongerelateerde WGA-uitkeringen te repareren. Dit is een afspraak uit de Cao voor het Slagersbedrijf.

Deze aparte cao, genaamd Cao Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), wordt uitgevoerd door de Stichting PAWW en treedt 1 januari 2019 (update december 2018) in werking. De premie komt voor rekening van werknemers.

Wat houdt de PAWW in?

Met ingang van 1 januari 2016 is de duur van WW-uitkeringen en loongerelateerde WGA-uitkeringen verkort tot maximaal 24 maanden. Dit was vóór 1 januari 2016 maximaal 38 maanden. Ook de opbouw van deze uitkeringen is gewijzigd. Werknemers die langer dan tien jaar hebben gewerkt, bouwen vanaf 1 januari 2016 over de daarop volgende jaren nog maar een halve maand uitkering op voor elk jaar dat ze gewerkt hebben. Dit was vóór 1 januari 2016 nog een maand voor elk jaar.

De PAWW verstrekt werknemers een aanvullende uitkering na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van het UWV. De totale duur van de aanvullende en de wettelijke uitkering samen zijn gelijk aan de uitkering waar een werknemer recht op zou hebben gehad op grond van wetgeving in 2015.

De PAWW wordt gefinancierd via een omslagstelsel. Dat betekent dat de deelnemende (actieve) werknemers de bijdragen betalen voor uitkeringen op dat moment. Hiermee kan de hoogte van de bijdrage – zeker in het begin – beperkt worden gehouden. Werknemers betalen de bijdragen aan Stichting PAWW via een inhouding op het brutoloon. 

Uitvoerder regeling

De Cao PAWW en het bijbehorende “Aanvullingsreglement Private aanvulling WW en WGA” worden uitgevoerd door de stichting PAWW. De cao en het reglement zijn van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de slagersbranche en treedt januari 2019 (update december 2018) in werking.

Het aanvullingsreglement bevat de rechten en plichten voor werknemers, werkgevers en aanvullingsgerechtigden. De stichting PAWW int de PAWW-premies, beoordeelt de uitkeringsaanvragen op basis van het aanvullingsreglement en betaalt de PAWW-uitkeringen. De administratie van de stichting is uitbesteed aan administratiekantoor Raet.

Download hier het informatieblad

Veelgestelde vragen