Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens door Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb):

Voor Sovvb is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren jouw privacy en dragen zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan Sovvb verschaft of die wij anderszins over jouw verkrijgen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden door Sovvb verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • om je te kunnen informeren over de activiteiten van Sovvb;
  • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
  • voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van Sovvb (zoals onderzoek welke lessen populair/succesvol zijn);
  • voor het verbeteren van de dienstverlening van Sovvb;
  • voor het naleven van wettelijke verplichtingen.

Uitwisseling van persoonsgegevens met partners

Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan een derde partij zonder expliciete toestemming van de individuele bezoeker. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie andere instanties, organisaties, personen of autoriteiten, tenzij daar een wettelijk plicht toe bestaat.

Jouw rechten

  • Jij hebt recht op inzage, wissen (right to be forgotten) en rectificatie van de persoonsgegevens.
  • Jij kunt bezwaar maken tegen verwerking.
  • Jij kunt eerder gegeven toestemming intrekken.
  • Jij kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden het recht dit privacystatement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer jij vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben jij automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacystatement.