Seniorenregeling

Veel oudere werknemers in de slagersbranche zijn op zeer vroege leeftijd begonnen met werken en hebben vandaag de dag als 60-jarige of ouder tijd nodig om te herstellen van het werken. Denk hierbij aan de vele fulltime werkende slagers en productiemedewerkers die iedere dag op hun benen staan in een koude omgeving. Ook veel verkoopmedewerkers in de winkels ervaren hun beroep als zwaar.

Twee regelingen

Er zijn twee seniorenregelingen in onze branche. Deze regelingen zijn ontstaan vanuit de noodzaak tot fysiek herstel van het werken. Vanuit oogpunt van duurzame inzetbaarheid van medewerkers dragen deze regelingen bij aan het op een gezonde manier halen van de AOW-gerechtigde leeftijd. De twee regelingen zijn opgenomen in de Cao voor het Slagersbedrijf en houden het volgende in:

80-90-100%-regeling (regeling I)

deze regeling geeft een werknemer van 60 jaar en ouder onder voorwaarden het recht om: 80% van zijn reguliere arbeidsduur per week te gaan werken tegen 90% van zijn feitelijke loon en 100% pensioenopbouw.

95-100-100%-regeling (regeling II)

deze regeling geeft een werknemer van 60 jaar en ouder onder voorwaarden het recht geeft om: 95% van zijn reguliere arbeidsduur per week te gaan werken tegen 100% van zijn feitelijke loon en 100% pensioenopbouw.

Collectief

De financiering van de twee seniorenregelingen wordt collectief geregeld. De premie van 0,5% wordt bij alle werkgevers in de branche geheven. De financiering van de seniorenregelingen zijn ondergebracht in de Cao Duurzame Inzetbaarheid Sector Slagersbedrijf (Cao DISS). Op grond van deze cao wordt een uitkering aan de werkgever verstrekt indien een medewerker gebruikt maakt van deze regeling.

Uitvoering

De Cao DISS wordt uitgevoerd door de stichting SAS I. De stichting heeft de premieheffing en de uitkeringsverstrekking uitbesteed aan administratiekantoor DIS B.V. te Leidschendam. DIS B.V. is bereikbaar via info@duurzameinzetbaarheidslagers.nl en 070 – 7778078. 

Cao voor het Slagersbedrijf

In de Cao voor het Slagersbedrijf staat in artikel 27 de seniorenregeling en de spelregels hiervoor beschreven.

Lees hier de bekendmaking premie

Seniorenregeling

Voor werkgever

Klik op onderstaande button en vind voor jou als werkgever alle informatie over de seniorenregelingen.

Ik ben werkgever

Cao-teksten

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact via info@duurzameinzetbaarheidslagers.nl of 070 7778078.

Seniorenregeling

voor werknemer

Klik op onderstaande button en vind voor jou als werknemer alle informatie over de seniorenregelingen.

Ik ben werknemer

Relevant nieuws