Werkgever

De financiering van de seniorenregelingen wordt collectief geregeld. De premie van 0,75% wordt bij alle werkgevers in de branche geheven. De seniorenregelingen zijn ondergebracht in de Cao Duurzame Inzetbaarheid Sector Slagersbedrijf (Cao DISS). Op grond van deze cao worden ook uitkeringen aan werkgevers verstrekt als tegemoetkoming voor de gemaakte loonkosten.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een uitkering, dien je onderstaande formulieren in te vullen en op te sturen inclusief de bijlagen opsturen naar: Stichting Aanvullingsfonds voor het Slagersbedrijf I, Postbus 260, 2260 AG Leidschendam of mailen naar info@duurzameinzetbaarheidslagers.nl.

Let op: een aanvraag dient minimaal 6 weken voor de dag waarop de werknemer deelneemt aan deze regeling zijn ontvangen door de stichting.

Welke regeling?

Om een seniorenregeling aan te vragen, dien je formulieren in te vullen. Welke formulieren? Dat is afhankelijk van welke seniorenregeling jouw medewerker gebruik wil maken.

Medewerker wil gebruik maken van 80-90-100% regeling OF 90-100-100%-regeling

Medewerker maakt gebruik van 95-100-100%-regeling

Per 1 januari 2023 verandert de seniorenregeling. Werknemers die gebruikmaken van de 95-100-100% regeling, moeten op 1 januari 2023 overgestapt zijn naar de 90-100-100% regeling. Om de overzetting en daarmee het voortzetten van de uitkering van de stichting SAS I per 1 januari 2023 te regelen, dien je onderstaand addendum voor de arbeidsovereenkomst in te vullen. E-mail dit ingevulde document naar info@duurzameinzetbaarheidslagers.nl.

Wanneer dit niet gebeurt, stopt de uitkering van stichting SAS I per 1 januari 2023.

Wijziging doorgeven

Ontvangt jouw medewerker of jijzelf een uitkering voor de seniorenregeling en wil je deze stopzetten of een wijziging doorgeven? Maak dan gebruik van het wijzigingsformulier.

Geef de wijziging door