SAS ZorgPortaal voor werkgevers

Het SAS ZorgPortaal doet er alles aan om de zieke werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces. In eerste instantie wordt bekeken of de werknemer terug kan keren naar zijn eigen functie. Lukt dat niet, dan wordt in overleg met werkgever en werknemer onderzocht of terugkeer in aangepast werk binnen de slagerij mogelijk is. Als laatste rest de mogelijkheid om de werknemer aan het werk te laten gaan in een andere functie binnen een ander bedrijf.

Eén loket, één aanspreekpunt

SAS ZorgPortaal biedt één loket voor arbo & verzuimbegeleiding, loondoorbetaling, re-integratie, ziektekosten en WIA. Daarnaast is SAS ZorgPortaal een kenniscentrum voor ziekteverzuim en re-integratie

Toegespitst op de branche

SAS ZorgPortaal is een samenwerkingsverband tussen Stichting SAS ZorgPortaal (met de Koninklijke Nederlandse Slagers en de vakbonden FNV en CNV), SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg.

Verzuim

De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Onderstaand protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers en werknemers en geeft aan welke procedures en verantwoordelijkheden van toepassing zijn.

Ziekmelding

Als je bent aangesloten bij het SAS ZorgPortaal kun je online de ziekmelding invoeren.

Direct inloggen