SAS ZorgPortaal voor werkgevers

Het SAS ZorgPortaal doet er alles aan om de zieke werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces. In eerste instantie wordt bekeken of de werknemer terug kan keren naar zijn eigen functie. Lukt dat niet, dan wordt in overleg met werkgever en werknemer onderzocht of terugkeer in aangepast werk binnen de slagerij mogelijk is. Als laatste rest de mogelijkheid om de werknemer aan het werk te laten gaan in een andere functie binnen een ander bedrijf.

Eén loket, één aanspreekpunt

SAS ZorgPortaal biedt één loket voor arbo & verzuimbegeleiding, loondoorbetaling, re-integratie, ziektekosten en WIA. Daarnaast is SAS ZorgPortaal een kenniscentrum voor ziekteverzuim en re-integratie

Toegespitst op de branche

SAS ZorgPortaal is een samenwerkingsverband tussen Stichting SAS ZorgPortaal (met de Koninklijke Nederlandse Slagers en de vakbonden FNV en CNV), SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg.

Verzuim

De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Onderstaand protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers en werknemers en geeft aan welke procedures en verantwoordelijkheden van toepassing zijn.

Ziekmelding

Als je bent aangesloten bij het SAS ZorgPortaal kun je online de ziekmelding invoeren.

Direct inloggen

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is bedoeld voor kleinere en middelgrote werkgevers die het fi nancieel risico van langdurig ziek personeel niet zelf kunnen dragen en moeite hebben met het uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is een aanvulling op de al bestaande verzuimverzekeringen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verzekering? Ben je aangesloten bij SAS ZorgPortaal? Dan hoef je niets te doen. Je wordt maximaal “ontzorgt”. Daarnaast profiteer je vanaf 1-1-2021 van de financiële tegemoetkoming van de overheid.

Lees verder