MKB Verzuim-ontzorgverzekering

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is bedoeld voor kleinere en middelgrote werkgevers die het fi nancieel risico van langdurig ziek personeel niet zelf kunnen dragen en moeite hebben met het uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is een aanvulling op de al bestaande verzuimverzekeringen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verzekering?

In het convenant zijn afspraken gemaakt waaraan de verzekering minimaal moet voldoen.

  1. Zo moet de re-integratiedienstverlening gericht zijn op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor), maar is buiten het eigen bedrijf (tweede spoor) ook inbegrepen.
  2. Daarnaast is het eff ect van het eigen verzuim op de verzekeringspremie gemaximeerd. 
  3. Bij dreigend langdurig verzuim wordt een casemanager toegewezen, die de regie voert over de re-integratie. 
  4. De verzekeraar neemt een eventuele loonsanctie over als het UWV, ondanks alle inzet, toch van mening is dat de re-integratie anders had moeten verlopen. 
  5. De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde Arbodiensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers.

SAS ZorgPortaal gaat verder

Met een totaaloplossing voor verzuim en arbodienstverlening ontzorgt SAS ZorgPortaal al vanaf 2007 werkgevers en zijn medewerkers. De afgelopen 13 jaar is SAS ZorgPortaal uitgegroeid tot de betaalbare branchegerichte oplossing die staat voor een duidelijke verzuimbegeleiding en een effectieve uitvoering.
Het is niet voor niets dat dit unieke concept model heeft gestaan voor de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. 

Naast dat het SAS Zorgportaal voldoet aan de genoemde punten gaat het verder. SAS ZorgPortaal sluit namelijk ook naadloos aan op de verplichtingen vanuit de Cao voor het slagersbedrijf. En als de cao wijzigt dan worden de voorwaarden aangepast. Cao volgend noemt men dat.

Al aangesloten bij SAS ZorgPortaal?

Dan hoef je niets te doen. Je wordt maximaal “ontzorgt”. Daarnaast profiteer je vanaf 1-1-2021 van de financiële tegemoetkoming van de overheid.

Nog niet aangesloten bij SAS ZorgPortaal?

Neem contact met ons op, stap over naar het SAS ZorgPortaal en laat je echt “ontzorgen” zodat jij je aandacht volledig kan richten op het bedrijf.

Meer weten?

Neem contact op met SAS ZorgPortaal via info@saszorgportaal.nl of 070 3011687. 

Naar website SAS ZorgPortaal