Zwaar werk regeling

Werkgevers en werknemers hebben in de cao die loopt van 1 januari 2021 tot en met 28 februari 2022 afgesproken dat de slagersbranche een zogenaamde ‘RVU-regeling’ krijgt. Deze regeling wordt ook wel de ‘zwaar werk regeling’ genoemd. Deze regeling maakt het mogelijk dat jij als werknemer, als je voldoet aan de voorwaarden, eerder kunt stoppen met werken. Jouw werkgever betaalt hiervoor een vergoeding of uitkering. Deze regeling is tijdelijk en geldt tot en met 2025. 

Deze regeling is onderdeel van het duurzame inzetbaarheid-beleid in de slagersbranche, net als de seniorenregelingen. Werknemers in de slagersbranche, net als in andere branches, moeten langer doorwerken door de gestegen AOW-leeftijd. Om ervoor te zorgen dat werknemers die zwaar werk verrichten of hebben gedaan gezond met pensioen kunnen, is het van belang dat deze werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Met deze regeling kun je maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Jouw werkgever stelt dan per jaar een vergoeding/uitkering beschikbaar. 

Wie kan gebruik maken van deze regeling?

De regeling is bedoeld voor werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieronder een overzicht wanneer een werknemer recht heeft op deze regeling.
Je kunt deelnemen als je:

a. in de periode tussen 1 februari 2022 t/m 31 december 2025 op de uittredingsdatum een leeftijd hebt bereikt die maximaal drie jaar en minimaal 1 maand voor jouw AOW-gerechtigde leeftijd ligt, en;

b. bij het aanvragen van een uitkering voor een deeltijdpercentage van tenminste 80% in dienst bent (minimaal 30,4 uur per week), en;

c. als werknemer minimaal 20 jaar werkzaam bent geweest bij een werkgever vallend onder de Cao voor het Slagersbedrijf in een functie, die beschouwd kan worden als zwaar werk (zie hierna), en;

d. als werknemer minimaal 10 jaar voorafgaand aan de uittredingsdatum bij dezelfde werkgever, zijnde een voorverpakkingsbedrijf of een centrale slagerij vallend onder de Cao voor het Slagersbedrijf, of diens rechtsvoorganger in dienst bent geweest.

Per wanneer?

Per 1 februari 2022 is het mogelijk om deze regeling aan te vragen.

Wat is zwaar werk?

Onder ‘zwaar werk’ vallen die werkzaamheden/functies, waarbij de werknemer, binnen het geautomatiseerde productieproces van een voorverpakkingsbedrijf of centrale slagerij, in een ruimte die gekoeld is tot een temperatuur beneden 12 graden Celsius, zelf werkzaamheden verricht die gelden als fysiek, eenzijdig en sterk repeterend. Niet elke taak is dus aan te merken als ‘zwaar werk.

Wat staat er in het regelement?

De volledige zwaar werk regeling is opgenomen in het Reglement Zwaar werk. Dit reglement treedt in werking per 1 februari 2022. Het volledige reglement vind je onderaan de pagina onder 'Downloads'.

Hoe kan ik het aanvragen?

Voor een snelle en eenduidige administratieve afwikkeling van de aanvraag is voor deze regeling een aantal formulieren gemaakt, die werknemer en werkgever samen moeten invullen en opsturen naar info@keyfigures.nu:

Het gaat om de volgende formulieren:

  1. Aanvraagformulier Uitkering Zwaar Werk Slagersbedrijf
  2. Vaststellingovereenkomst (VSO)
  3. Formulier Opgaaf gegevens voor de loonheffing (in te vullen door de (ex) werknemer)

Download ze hieronder.

Downloads

In het Reglement Zwaar werk Slagersbedrijf is bepaald dat de maandelijkse bruto uitkering nooit meer kan bedragen dan het maximaal van RVU-heffing vrijgestelde bedrag per maand. Het Ministerie van Financiën heeft dit vrijgestelde bedrag in de Staatscourant gepubliceerd en bedraagt per 1 januari 2024 maximaal € 2.182 bruto per maand (2023: € 2.037).