SAS ZorgPortaal voor werknemers

Als je ziek bent, is het team van SAS ZorgPortaal er om ervoor te zorgen, samen met jouw werkgever, dat je zo snel mogelijk weer gezond terug keert naar de werkvloer. En ook gezond en klachtenvrij blijft. In de meeste gevallen is er telefonisch contact met jou over wat er aan de hand is en wanneer je denkt weer te kunnen werken. Soms is er meer aan de hand dan een griep, rugklachten of een gebroken arm.

Het team van SAS ZorgPortaal gaat dan samen met jou en jouw werkgever aan de slag om je zo snel mogelijk weer op de been te helpen. Daarom kan het nodig zijn om een behandeling, training of begeleiding te geven om ervoor te zorgen dat je zonder klachten de werkzaamheden weer kunt en blijven uitvoeren. Dit wordt ook wel interventie genoemd. Een interventie kan een diagnose, training, behandeling of begeleiding zijn.

SAS ZorgPortaal is een samenwerkingsverband tussen Stichting SAS ZorgPortaal (met de Koninklijke Nederlandse Slagers en de vakbonden FNV en CNV), SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg.

Ziek zijn

Als je ziek bent staat voorop dat je weer volledig herstelt. Samen met je werkgever maar ook met SAS ZorgPortaal werk je aan dat herstel. Maar wanneer ben je ziek en kun je niet werken? Suikerziekte is een chronische aandoening maar met de juiste medicatie kan je hier uitstekend mee werken. Wanneer je de griep hebt met hoge koorts, is er sprake van ziekte en kan je niet werken. Hier is dan sprake van arbeidsongeschiktheid door ziekte. Een gebroken been is geen ziekte maar een gebrek aan mobiliteit. Afhankelijk van jouw functie kan dit leiden tot arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk. Met een gebroken been kan je meestal niet in de winkel staan maar wel zittend werken. Dat kan betekenen dat je tijdelijk ander werk doet in de slagerij, bijvoorbeeld saté rijgen.

Als je ziek bent en niet kunt werken in de slagerij dan maak je afspraken met je werkgever en SAS ZorgPortaal en probeer je zo snel mogelijk te herstellen. Duurt de ziekte langer, dan wordt uiterlijk in de achtste week van ziekte een Plan van Aanpak opgemaakt. In dit plan staat hoe je zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kunt. De gemaakte afspraken zijn bindend. Het niet houden aan deze afspraken kan consequenties hebben voor de loondoorbetaling tijdens ziekte en voor een eventuele WIA-uitkering.

Het SAS ZorgPortaal ondersteunt je bij je re-integratie. SAS ZorgPortaal inventariseert bij de ziekmelding welke mogelijkheden de zieke medewerker nog heeft en koppelt dit terug aan de werkgever. Dit vergroot de kansen tot volledige re-integratie. Bij (dreigend) langdurig verzuim wordt aan de bedrijfsarts gevraagd om een prognose af te geven voor wat betreft de werkhervatting en eventueel het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Download hier het verzuimprotocol