Meestertitels

Onze branche kent twee meestertitels: branche erkende meesterslager en branche erkende meesterverkoper. Met deze titels onderscheid je je als vak- en ambachtsman/vrouw. Om een meestertitel te mogen dragen, leg je je meesterproef af. Hiermee laat je zien dat je het slagersvak en ambacht op excellent niveau beheerst.

Meesterverkoper

De meesterproef voor meesterverkoper bestaat uit een praktijk- en theoriedeel. De praktijkbeoordeling bestaat uit een observatie in de winkel. Daarnaast voer je als kandidaat een aantal praktische handelingen uit, denk hierbij aan bijvoorbeeld het snijden van vleeswaren, het maken van vlug- en panklare producten en het geven van advies. Aan het einde vindt een interview plaats en wordt door de beoordelaars, vakmensen uit de branche, nader ingegaan op de eerder verrichte handelingen en komen daarbij onder andere culinaire- en productkennis, klantgerichtheid, allergenen en voedselveiligheid aan bod.

Het theoriegedeelte van de meesterproef bestaat uit het maken van een verslag waarin een aantal onderwerpen aan bod moet komen zoals trends en vernieuwing, verbetering van het klantcontact en dient het een verkoopplan te bevatten. Je presenteert dit aan de beoordelaars en daarop volgt een vraaggesprek waarin verder ingegaan wordt op het verslag en de presentatie. De meesterproef duurt in totaal anderhalve dag.

Meer weten over deze titel?

Meesterslager

De meesterproef bestaat uit drie onderdelen: vers vleesbewerking (1), ondernemerschap en communicatie (2) en worstmakerij en traiteur (3). Bij het onderdeel vers vleesbewerking staan zaken centraal als levende inkoop, slachttechnieken, uitbenen, portioneren, vliezen en verdelen. Dit onderdeel vindt plaats op een vleesbewerkingsbedrijf. Bedwelmen en fixeren wordt uitgevoerd door een gecertificeerde slachter.

Bij het onderdeel ‘worstmakerij en traiteur’ worden in twee dagen tijd producten vervaardigd waarin 22 technieken zijn verwerkt. Het onderdeel ‘communicatie en ondernemerschap’ bestaat uit een theorietoets en het presenteren van een eigen bedrijfsplan waaruit ondernemersvisie blijkt. In totaal beslaat de meesterproef vijf dagen.

Meer weten over deze titel?