Erkenning vakmanschap

Veel slagers (werkgever of werknemer) werken meer dan 30 jaar of langer als slager in onze branche. Dat is iets om trots op te zijn. Regelmatig wordt de vraag gesteld of er niet een oorkonde beschikbaar is. Stichting VOS heeft speciaal voor deze ambachtsmensen een oorkonde ontwikkeld. Want 30 jaar of langer slager zijn, is iets om bij stil te staan en verdient waardering. 

Meld jezelf of collega of familielid snel aan!

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de toekenning:

  • Men is 30 jaar of langer (erkend) slager (werkzaam in een ambachtelijke of industriële slagerij die valt onder de werkingssfeer van de Cao voor het Slagersbedrijf).  
  • Een vakdiploma (foto of scan) dient aangeleverd te worden als bewijs. Dit is de basis voor beoordeling aantal werkzame jaren. 
  • Alleen ingevulde aanvraagformulieren voorzien van een kopie vakdiploma worden in behandeling genomen.

Tip

Vraag het aan voor jouw medewerker of collega die al 30 jaar of meer slager is. Leuk om te overhandigen tijdens een jubileum, verjaardag of ander feestelijk moment.