Personeelshandboek

De KNS, FNV en CNV Vakmensen hebben samen met SAS ZorgPortaal, Administratie Groep Holland (AGH) en de Vereniging van Keurslagers (VvK) de handen ineengeslagen om ten behoeve van de gehele branche een uitgebreid personeelshandboek op te stellen.

Goed werkgeverschap is essentieel voor instroom en behoud van werknemers binnen de slagersbranche. Daarom is er een uitgebreid personeelshandboek opgesteld. In een personeelshandboek leg je in de basis jouw bedrijfsregels en algemene afspraken met je personeel vast. Zo wordt ook uitgebreid ingegaan op andere onderwerpen die jou kunnen helpen in het voeren van een goed personeelsbeleid.

Een personeelshandboek biedt een aantal voordelen voor jou en je werknemers.

Zo weten je werknemers precies wat hun rechten en plichten zijn en welke regels en afspraken er in het bedrijf gelden. Door bovendien alle bedrijfsvoorschriften in één document vast te leggen, geef je structuur aan je personeelsbeleid. Een helder personeelsbeleid is prettig voor je werknemers. Daarnaast gelden alle afspraken in het handboek voor iedereen, wat het gevoel van eerlijkheid en gelijke behandeling bevordert binnen jouw team. Als laatste biedt een personeelshandboek jou als werkgever bescherming. Je staat immers juridisch sterker als je zaken goed hebt vastgelegd en je werknemers ervoor getekend hebben.

Het personeelshandboek beschikt over diverse handige bijlagen. Hierbij kan gedacht worden aan modelbrieven ter bevestiging van bijvoorbeeld ontslag door de werknemer, het geven van een officiële waarschuwing, maar ook sollicitatieformulieren en modellen voor arbeidsovereenkomsten.

Uiteraard staan er in het personeelshandboek ook zaken die niet al elders vastgelegd zijn. Zo bevat het personeelshandboek een model huishoudelijk reglement, waarin bijvoorbeeld regels omtrent klantomgang, het kassagebruik, uiterlijke verzorging en gebruik van social media geregeld zijn.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het personeelshandboek is geactualiseerd met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 van toepassing is.  

Personeelshandboek

Bijlagen personeelshandboek