ORBA

 

In de slagersbranche bestaan veel functies. De meest voorkomende functies vind je terug in de cao. In de loop der tijd zijn veel functies veranderd en de beschrijvingen ervan kloppen ook niet meer. Daarom is het tijd voor nieuwe functies en nieuwe functiebeschrijvingen voor de slagersbranche. Die vernieuwing is vastgelegd in de cao en is uitgevoerd met ORBA. ORBA is een objectieve en betrouwbare methode die door de cao-partijen FNV, CNV Vakmensen en de KNS is geaccepteerd.

Wat is ORBA?

Kort gezegd is ORBA een methode om functies op een objectieve manier te waarderen. Anders gezegd: het is een methode om te bepalen wat de zwaarte van een functie is, bijvoorbeeld qua taken, verantwoordelijkheden en werkomstandigheden.

Functies vaststellen en indelen

ORBA leidt er toe dat jouw werkgever nieuwe bedrijfsfuncties gaat vaststellen en dat iedere bedrijfsfunctie in een nieuwe functiegroep wordt ingedeeld. Uiteindelijk wordt ook voor iedere werknemer een (nieuw) salaris vastgesteld. De datum waarop de nieuwe functies en de nieuwe salarissen ingaan is 1 juli 2017. Je werkgever heeft een belangrijke rol en verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. Lees meer over ORBA op de speciale website orba.slagers.nl. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de FNV, CNV Vakmensen of de KNS.

Invoering

De cao-partijen KNS, FNV en CNV Vakmensen hebben de afgelopen periode uitgebreid aanvullend onderzoek gedaan naar nieuwe jeugdsalarissen binnen ORBA. Daarbij zijn op een gegeven ogenblik ook de vakvolwassen salarissen betrokken. Het uitgangspunt bij de invoering van ORBA is dat de nieuwe salarissen bij voorkeur één op één, maar in ieder geval zo dicht mogelijk aansluiten bij de huidige salarissen.

Op basis van de uitkomsten van voornoemd onderzoek hebben cao-partijen een aantal voorstellen besproken. Helaas is er geen overeenstemming bereikt over deze voorstellen. Het vaststellen van nieuwe salarisschalen wordt daarmee onderdeel van de aankomende cao-onderhandelingen. Dit betekent dat de invoering van ORBA wordt uitgesteld en dit jaar niet doorgaat. De eerdere genoemde invoeringsdatum van ORBA van 1 juli 2017 is dus niet meer van kracht. De huidige Cao voor het Slagersbedrijf, waaronder de loongroepen A0 t/m J en 0 t/m 5, blijft vanaf 1 juli a.s. gewoon van toepassing.