ORBA

 

In de slagersbranche bestaan veel functies. De meest voorkomende functies vind je terug in de cao. In de loop der tijd zijn veel functies veranderd en de beschrijvingen ervan kloppen ook niet meer. Daarom is het tijd voor nieuwe functies en nieuwe functiebeschrijvingen voor de slagersbranche. Die vernieuwing is vastgelegd in de cao en is uitgevoerd met ORBA. ORBA is een objectieve en betrouwbare methode die door de cao-partijen FNV, CNV Vakmensen en de KNS is geaccepteerd.

Wat is ORBA?

Kort gezegd is ORBA een methode om functies op een objectieve manier te waarderen. Anders gezegd: het is een methode om te bepalen wat de zwaarte van een functie is, bijvoorbeeld qua taken, verantwoordelijkheden en werkomstandigheden.

Functies vaststellen en indelen

ORBA leidt er toe dat jouw werkgever nieuwe bedrijfsfuncties gaat vaststellen en dat iedere bedrijfsfunctie in een nieuwe functiegroep wordt ingedeeld. Uiteindelijk wordt ook voor iedere werknemer een (nieuw) salaris vastgesteld. De datum waarop de nieuwe functies en de nieuwe salarissen ingaan is 1 juli 2018. Je werkgever heeft een belangrijke rol en verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. Lees meer over ORBA op de speciale website orba.slagers.nl. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de FNV, CNV Vakmensen of de KNS.

Invoering

In de nieuwe CAO voor het Slagersbedrijf met een looptijd van 1 oktober 2017 t/m 31 december 2018 is afgesproken dat Orba in de slagersbranche van kracht is per 1 juli 2018.