Verlof

Jouw vakantie is geannuleerd, wat nu? Op deze en andere vragen over verlof vind je een antwoord. 

Mag ik mijn geplande vakantie intrekken?
Veel geplande vakanties gaan door het coronavirus niet door. Dit kan een reden zijn om de aangevraagde vakantie weer in te trekken. 

Mag dat? Ja, tenzij jouw werkgever zwaarwegende redenen heeft om niet in te stemmen met de intrekking. In de huidige situatie kunnen er dus redenen zijn voor jouw werkgever die als zwaarwegend gelden, zoals:

  • Juist tijdens de coronacrisis is het belangrijk om een goede gezondheid te houden en is het van groot belang dat ook de werknemer rust neemt
  • Er is onvoldoende werk omdat de bezetting is afgestemd op jouw vakantie
  • Intrekking leidt tot overbezetting van het personeel ten tijde van de geplande vakantie
  • Gegeven de economische situatie en/of bedrijfseconomische gevolgen is het onredelijk/ financieel onhaalbaar dat de verlofaanspraken worden vergroot
  • Vergrote verlofaanspraken zijn qua personeelsbezetting op overzienbare tijd niet in te plannen

Ga in overleg met jouw werkgever om te zoeken naar een passende oplossing. 

Kan ik worden verplicht om vakantiedagen op te nemen?
Je kunt niet worden verplicht om vakantie op te nemen. Het zijn namelijk jouw vakantiedagen. Het kan je wel worden gevraagd. Als je er mee akkoord gaat, heb je ook écht vrij en ben je de vakantiedag natuurlijk wel kwijt.