Wijziging minimumloon per 1 juli 2024

Per 1 juli is er een wijziging in het minimumuurloon. Dit heeft tot gevolg dat salarisschaal 1 en bepaalde uurlonen in verschillende salarisschalen veranderen. De salarisschalen met de nieuwe bruto uurlonen per 1 juli a.s. volgen binnenkort.

Wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024
Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,68
20 jaar € 10,94
19 jaar € 8,21
18 jaar € 6,84
17 jaar € 5,40
16 jaar  € 4,72
15 jaar € 4,10