Ziekte

Wat te doen als je klachten hebt? Of als je moet zorgen voor iemand die ziek is. Antwoord op deze vragen en meer hebben wij voor je verzameld. 

Ik ben bang voor besmetting door het coronavirus en wil daarom niet in de winkel werken. Kan ik thuisblijven?
Je kunt niet zomaar uit angst voor het coronavirus thuisblijven. Thuisblijven mag alleen als je hier een gegronde reden voor hebt. Als je zonder toestemming niet op je werk verschijnt is dat werkweigering en is er geen verplichting meer voor je werkgever om je loon door te betalen. Mogelijk kun je in overleg met je werkgever op zoek gaan naar een oplossing voor jouw situatie, waarbij een beroep kan worden gedaan op jouw flexibiliteit.

Ik behoor tot een risicogroep én ik heb een cruciaal beroep. Moet ik komen werken? 
Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en de voedselvoorziening (waar de slagersbranche onder valt) blijven functioneren, is het belangrijk dat je naar je werk gaat als je geen klachten hebt zoals neusverkouden, keelpijn, hoesten of verhoging tot 38 graden. Dit geldt in principe ook voor mensen uit risicogroepen. Als je twijfelt of je kunt werken, bespreek dat met je werkgever. Bij twijfel kan om advies gevraagd worden aan de bedrijfsarts/arbodienst.

Wat wordt verstaan onder de risicogroep?
Onder de risicogroep wordt verstaan: alle mensen die jaarlijks een oproep krijgen om een griepprik te halen. De jaarlijkse griepprik is voor mensen met bepaalde medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder. Voor deze mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Denk hierbij aan mensen met een longaandoening, hartziekten, diabetes, nieraandoening of auto-immuunziekte.

Ik heb milde klachten, kan mijn werkgever mij verplichten om te komen werken?
Nee, jouw werkgever mag je niet verplichten te komen werken. Dit gaat tegen de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid in. Bij milde klachten zoals neusverkoudheid of hoesten, keelpijn en verhoging moet je thuis blijven tot deze klachten over zijn, dit betekent ook dat je niet naar je werk kunt. Ook in dit soort gevallen heb je recht op doorbetaling van het loon. Doordat alle mensen met klachten thuis moeten blijven, wordt verspreiding zo veel mogelijk tegengegaan.

Ik ben verkouden en heb een loopneus. Wat moet ik doen?
Voor iedereen in Nederland geldt: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. Kijk op de site van het RIVM wat je wel en niet moet doen. Als je ziek bent waardoor je niet kunt werken, ook als het niet door het coronavirus komt, moet je je altijd direct ziekmelden bij je werkgever. 

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb, wat moet ik doen?
Voor iedereen geldt: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn, verhoging en koorts. Dit zijn milde klachten. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren en dat houdt in: koorts die hoger is 38 graden Celsius en moeite met ademhalen. Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten en kun je weer aan het werk.

Ik ben besmet met het coronavirus. Moet ik dit aan mijn werkgever vertellen?
Het melden aan je werkgever dat je besmet bent met het coronavirus is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens alleen op vrijwillige basis. Wel is het zo dat het coronavirus erg besmettelijk is. Het delen van deze informatie is dus wel zeer belangrijk om het verspreiden van het virus, en dus het voorkomen van ernstig leed, tegen te gaan. Als je aan je werkgever hebt verteld dat je corona hebt, dan mag jouw werkgever deze informatie niet verder verwerken.

Ik ben besmet met het coronavirus, krijg ik mijn loon doorbetaald?
Ben je ziek door het coronavirus dan gelden de gewone regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Niet alleen als je werkt in Nederland, dit geldt ook als je in het buitenland werkt. Je moet je ziekmelden en je houden aan de geldende procedures. 

Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met een bewezen besmetting met het coronavirus. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

Kan ik kortdurend zorgverlof opnemen?
In bepaalde gevallen kan kortdurend zorgverlof worden opgenomen. Je hebt hier recht op als het gaat om een zieke naaste in je omgeving, zoals ouders, broers of zussen, partners en kinderen, de zieke verzorging nodig heeft en je gezien de omstandigheden de enige bent die de zieke zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen? Dan heb je geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kan je meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. De zieke krijgt dan immers al verzorging.

Kortdurend zorgverlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. Werk je 20 uur per week, dan heb je over de periode van 12 maanden dus recht op 40 uur zorgverlof. Deze 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Over de uren dat je kortlopend zorgverlof geniet wordt het salaris voor 70% betaald, waarbij het voor jou geldende wettelijk minimumloon als ondergrens geldt.