Werktijdverkorting

Het kan zijn dat je werkgever werktijdverkorting heeft aangevraagd. Wat betekent dit voor jou als werknemer?

Mijn werkgever heeft minder werk en ik vrees voor mijn baan. Zijn er regelingen waar hij aanspraak op kan maken?
Je werkgever kan een beroep doen op de nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Zodra deze regeling klaar is, dient hij een aanvraag in bij het UWV. Mocht jouw werkgever al werktijdverkorting hebben aangevraagd, dan valt deze onder de nieuwe regeling.

Het is goed om te weten dat, zolang jouw werkgever geld krijgt uit deze regeling, jij niet ontslagen kunt worden en je je volledige loon krijgt doorbetaald. Daarnaast snoep je niks af van je WW-rechten. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of werkt voor een uitzendbureau werk. 

Wat is werktijdverkorting?
De regeling werktijdverkorting is beëindigd. Er is nu een nieuwe regeling gepubliceerd: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling kan de werkgever aanvragen bij een omzetverlies van meer dan 20%. Deze regeling voorziet in een compensatie tot 90% de loonkosten. De werkgever blijft dan wel 100% van het loon betalen én gedurende de periode van deze regeling kan de werkgever geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen.

Hoe zit het met mijn WW als ik in die tijdelijke noodmaatregel (NOW) kom te zitten?
Je WW-rechten worden niet gekort als jouw werkgever zich heeft aangemeld voor de NOW. Dat wil zeggen dat als je toch nog ná deze regeling ontslagen wordt en voor een WW-uitkering in aanmerking komt, je recht hebt op WW op basis van 1 maand per gewerkt dienstjaar met een maximum van 38 maanden.

Moet ik blijven werken als er NOW is aangevraagd?
De NOW is anders dan de werktijdverkorting. Met andere woorden: de werkgever wordt gecompenseerd voor omzetverlies, jij komt dus niet (deels) in de WW. Volg dus de opdracht van je werkgever of leidinggevende op als je gevraagd wordt om te komen werken. 

Geldt het nieuwe noodpakket ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten?
Ja, de nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract. Ook uitzendbedrijven kunnen van de regeling gebruik maken.