Kinderopvang

Medewerkers in de slagersbranche vallen onder de zogenaamde 'cruciale beroepen' en kunnen aanspraak maken op kinderopvang.

Valt de slagersbranche onder de 'cruciale beroepen'?
Ja, de slagersbranche valt onder 'voedselketen' zoals opgenomen in de lijst van cruciale beroepen. Toelichting op de lijst is hier te lezen.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als je jouw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Echter, ook als er maar één ouder in een vitale beroepsgroep werkt, kun je een beroep doen op de school of kinderopvang. Meer informatie

De opvang/school weigert om mijn kind(eren)/ kind(eren) van mijn medewerker toe te laten. Wat nu?
Dit is een vervelende situatie. Ga in gesprek en leg de situatie uit. De overheid zegt het volgende:

"Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is." 

Hoe werkt de compensatieregeling?
De compensatie voor de gemaakte kinderopvangkosten wordt door de Rijksoverheid overgemaakt aan de kinderopvanginstelling. Om de eigen bijdrage terug te kunnen betalen, heeft de kinderopvanginstelling gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel kinderopvangtoeslag of subsidie je als ouder per maand ontvangt. Je moet deze informatie zelf aan de kinderopvanginstelling doorgeven. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld.

Ik heb een cruciaal beroep, kom ik dan wel in aanmerking voor de compensatieregeling?
De noodopvang is gratis. Ook ouders die in een cruciaal beroep werken en waarvoor de kinderopvang niet gesloten is, worden gecompenseerd.

Mijn kind is ziek en kan niet naar de opvang, wat nu?

Het regelen van opvang voor jouw kind(eren) is in beginsel een zorg van jou als werknemer. Is opvang door ziekte van jouw kind tijdelijk niet mogelijk, dan kan de oplossing liggen in de verschillende verlofvormen. In het geval van een plotselinge gebeurtenis (de opvang belt dat jouw kind ziek is) dan kan eventueel gebruik gemaakt worden van het calamiteitenverlof. Blijft je kind ziek en is opvang ook in de privésfeer niet mogelijk, ga dan in overleg met je werkgever. Het in overleg opnemen van regulier verlof is dan een oplossing, maar denk ook aan de mogelijkheid om te werken op andere uren, of op een andere dag.