Wijzigingen subsidiebeleid Sovvb per 01-01-2019

Per 1 januari 2019 zijn er een aantal wijzigingen in het subsidiebeleid van Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb). Er worden subsidies verstrekt door Sovvb voor cursussen, trainingen en opleidingen. Wat zijn de wijzigingen?

Cursussen/trainingen

Er wordt door het opleidingsfonds geen subsidie meer voor verleturen verstrekt voor cursussen of trainingen die plaatsvinden na 01-01-2019.

BBL & Cursussen/Trainingen

De subsidie voor de kosten van door werknemers gevolgde scholing bedraagt per kalenderjaar maximaal € 35.000. Met name grote industriële slagerijen moeten met deze beleidswijziging rekening houden. Voorheen zat hier geen maximum aan vast. Als de subsidieaanvrager tot een groep, concern of samenwerkingsverband behoort, geldt dit maximum voor het hele concern, voor de hele groep en voor het samenwerkingsverband.

De wijzigingen zijn te lezen in hoofdstuk Ia, artikel 1 en 2 van het Subsidiebeleid 2019, dat eind december 2018 is gepubliceerd op www.slagers.nl.

Aanvragen van subsidie

Het is erg gemakkelijk om subsidie aan te vragen. Je kunt dit online aanvragen via slagers.nl. Gemakkelijk en snel.

Ga naar slagers.nl voor aanvragen subsidie